3. Какво е лечението на билиарната атрезия?

Билиарната атрезия, невъзможността жлъчните пътища да се развият нормално у деца, може да се лекува хирургически. При един от методите се използва част от червото на бебето, за да се замести липсващия сегмент от жлъчните пътища.Друг един метод изисква пренасочване на жлъчния дренаж и допълнителна операция върху червото. Въпреки това, у повечето бебета с това заболяване, поради неадекватния дренаж, продължава да тече възпалителен процес и могат да развият цироза, изискваща чернодробна трансплантация.

Поради факта, че и първичната билиарна цироза и първичния склерозиращ холангит водят до прогресираща чернодробна увреда, за по добра дългосрочна прогноза често се налага чернодробна трансплантация. Някои медикаменти могат да намалят симптомите и да забавят прогресията на заболяването.При първичната билиарна цироза медикаментите урзодиол (Actigall), колхицин и метотрексат (Folex, Rheumatrex) се използват за да подобрят хода на заболяването без да могат да го излекуват напълно.

Най-дразнещият симптом на хроничното заболяване на жлъчните пътища, сърбежът, може да се намали от медикаментите холестирамин (Questran) или колестипол (Colestid) — които предотвратяват абсорбцията на дразнещите вещества от червата. Друг медикамент, налоксон (Narcan), може да неутрализира веществата предизвикващи сърбеж. При наличие на мазни изпражнения, това може да се намали чрез ограничаване на мазнините в диетата. Лекарите препоръчват мултивитаминни хранителни добавки.