1. Каква е прогнозата при заболяванията на жлъчните пътища?

Инфекции, свързани с жлъчнокаменно запушване се повлияват много добре от лечение. Най-тежката инфекция, асцендиращият холангит, има смъртност под 1% ако се лекува правилно.

По голямата част от хората страдащи от първична склероза живеят само 9 до 12 години след като са диагностицирани, освен ако не бъдат трансплантирани. Хора с първична билиарна цироза доживяват около 10 до 17 години след като са диагностицирани, ако тогава са били безсимптомни и около 7 години след като развият симптомите.

Поради фактът, че ходът на тези заболявания е така предсказуем, и това че засяга сравнително млади възрасти, на тези пациенти се дава висок приоритет в програмите за чернодробна трансплантация. Поради високия риск от усложнения и смърт по време на чернодробната трансплантация, тя се препоръчва само когато по-тежките симптоми на заболяването са се проявили.Възможността болестта да се развие и в новия черен дроб остава.

Процентът на преживяване при хора с холангиокарцином е доста нисък поради това, че когато се диагностицира, най-често вече е в твърде напреднал стадий. В границите на 5%-10% се движи 5-годишната преживяемост при болните с рак на жлъчните пътища. Ако ракът не се е разпространил в тялото, хирургическата операция може да даде отлични дългосрочни резултати (поне 5-годишна преживяемост) при 75% до 80% от много ранните карциноми.