4. Как се диагностицира хиаталната херния?

Най- добрия начин за визуално обективизиране на хиаталната херния е рентгенографското изследване с бариева каша (служеща за контрастиране на хранопровода и стомаха), направено при различно положение на тялото.

От полза би могло да бъде и ендоскопското изследване. При второто в хранопровода и стомаха се вкарва малка камера, монтирана на гъвкава тръба. По този начин освен че може да се установи дефекта, директно може да се оцени доколко е променена лигавицата им.