5. Причиняват ли дивертикулите някакви симптоми?

Повечето носители на дебелочревни дивертикули не са наясно с това. Обикновено те биват открити съвсем случайно.

Няма доказателства, че дивертикулите сами по себе си причиняват някакви оплаквания.