3. Какво е дивертикулит?

Възпалението на стената на дивертикула се нарича дивертикулит. Симптомите най-често са болка в долната част на корема и температура.

Усложненията са:

  • пробиване на стената на дивертикула към коремната кухина или към друг коремен орган - фистула
  • кръвотечение - ректохеморагия
  • абсцес
  • дифузен перитонит

При дивертикулитът процесът най-често се ограничава до повърхността на съседното черво, и резултатът е заболяване, характеризиращо се със силна болка, първоначално в долната част на корема, температура и слабост. Често това състояние се определя като "левостранен апендицит". Лечението най-често се състои в постелен режим, вливане на течности и антибиотици. Налага хоспитализация.

Понякога инфекцията не може да се ликвидира напълно и се образуват абсцеси. Болните с абсцеси в коремната или тазовата кухина, обикнновено са в много тежко състояние. Течността (гной) , намираща се в абсцеса трябва да бъде дренирана. Това може да стане под рентгенов контрол, или хирургически. При някои много тежки случаи се налага червото над абсцеса да се отведе на коремната стена, като временно чревното съдържимо се събира в специална торбичка залепена за нея. Това се нарича колостома. По късно, когато се овладее възпалителния процес, засегнато черво се отстранява и остатъка се съединява.

Когато процеса на възпаление не е ограничен се стига до дифузен перитонит .

Перитонитът е животозастрашаващо състояние, което изисква спешна хирургическа намеса. Също в редки случаи дивертикулит може да е причина за формиране на фистула (преминаване на съдържимото на червото по посока края на стомашночревния тракт) през него, или образуване на "канал", връзка между дебелото и тънкото черво, или дебелото черво и пикочния мехур, влагалището и дори кожата. Все пак това са редки усложнения и не се отнасят за хората с неусложнена дивертикулоза.