2. Какво е кръвоизлив на базата на дивертикулоза (ректохеморагия) ?

Както стана ясно по-горе, дивертикулите се образуват по хода на навлизащите през мускулната стена на червото артерии. Макар и не много често, тези артерии могат да преминат тънката стена на дивертикула и да предизвикат сериозно кървене. Това се случва при по-възрастните болни. Симптомите са изхождане на голямо количество ясна червена кръв (ректохеморагия), съпроводено с прилошаване и припадък.

Това усложнение изисква хоспитализация, а много често и кръвопреливане. Предприема са колоноскопия, с цел да се установи източника на кървенето, но тя е много трудна технически и често без особен успех. Може да се предприеме и ангиографско изследване, при което в артериите на червата се впръсква рентгеново контрастна материя. Ако кървенето е много сериозно част от контрастната материя може да се види, докато се стича в просвета на червото. Интересно е да се спомене, че докато дивертикулозата на низходящото черво е занчително по-честа, кървенето от дивертикули много по-често идва от дясната страна (възходящата част на дебелото черво).

За щастие кървенето обикновено спира от самосебе си, но в около ј от случайте се възобновява. Все пак кървене, налагащо оперативно изрязване на кървящия сегмент е много рядко.