4. Какви видове главоболие причинява стресът?

  • психогенно главоболие - почти ежедневно главоболие, обхващащо периоди от месеци и дори години без да има свободни от главоболие периоди. Отслабва при психична отмора (отпуск или ваканция). Провокира се от стрес и психическо напрежение. Профилактика - избягване на стреса. Лечението е посредством психотерапия, релаксиращи техники, по-рядко психоанализа.
  • тензионен тип главоболие - тъпа, непулсираща болка, често двустранна, свързана със стящане в теменната област или врата. Степента на тежест остава постоянна. Провокира се от емоционален стрес, ларвирана (скрита) депресия. Профилактиката цели избягване на стреса. Лечение - покой, аспирин, ацетаминофен, напроксен, комбинирани аналгетици с кофеин, лед, мирелаксанти психотерапия, биофитбек. Ако е необходимо временна употреба на по-силни аналгетици.
  • хронично ежедневно главоболие – среща се при 4-5% от населението и бива първично – продължава 15 или повече дни месечно; вторично – като проява на други заболявания на мозъка - съдови, неопластични, инфекциозни, травматични. Често се придружава от депресия или тревожност. Провокира се от стрес, напрежение, злоупотреба с някои медикаменти (барбитурати, опиоидни анелгетици). Профилактика - избягване на стреса, антидепресанти. Лечение - антидепресанти, антиконвулсанти, бетаблокери, калциеви антагонисти.
  • посттравматично главоболие - локализирана или генерализирана болка, може да наподобява симптоми на мигрена или тензионен тип главоболие. Обиновено е ежедневно и често не се повлиява от лечение. Болката може да настъпи след относително леки травми. Често е трудно да се диагностицира причната.Лечение - противовъзпалителни средства, пропранолол или биофидбек.