1. Какво е лечението на тензионното главоболие и главоболието при стрес?

Провежда се предимно с нестероидни противовъзпалителни средства, най-често комбинирани с миорелаксанти (пример за такъв комбиниран препарат е Parafon).

Тъй като при това главоболие съществена роля играе психогенната нагласа на болния, с добър ефект се използват и медикаменти от групата на антидепресантите.