5. Какви са симптомите на навехнатия лакът?

Най-честите симптоми на навехнатия лакът са следните:

  • болка - настъпва рязко в момента на травмата и е най-силна над засегнатата връзка-външната или вътрешната страна на лакътя най-често
  • подуване
  • поява на нетипични движения в ставата, които нормално не съществуват или увеличаване отведнъж на обема на нормалните движения в лакътя (например възможност за движение на предмишницта навътре и навън в лакътя)
  • чувство за нестабилност или поддаване в ставата.