2. Как се лекува това увреждане?

Принципът на лечението е да възвърне нормалното положение на главичката на лъчевата кост спрямо ануларната връзка.

Като първа мярка е най-подходящо обездвижването на лакътя.

Наместването се осъществява чрез обездвижване на лакътя и натиск с пръсти върху мястото на главичката на костта и едновременно с това прилагане на натиск (компресия) по дългата ос на ръката, сгъване на лакътя и въртене на предмишницата с дланта обърната напред (т. е. последователност от движения, точно обратна на тази довела до възникването на увреждането). Докато наместването трае, под ръката напипваща мястото на главичката се усеща прещракване, което маркира влизането на главичката на лъчевата кост на нормалното и място.

След щракването детето се наблюдава. Болката бързо намалява и детето веднага започва да движи ръката си в лакътя, но често това може да стане след около 15 - 30 минути. Колкото по-малко е детето и колкото повече време от настъпването на изкълчването е минало, толкова по-късно детето започва да движи ръката си в лакътя.

Обикновено не се налагат рентгенови иследвания след манипулацията за наместване, ако детето започне да движи ръката.