1. Каква е прогнозата?

Прогнозата е отлична, обикновено веднага след наместването болката бързо отминава и детето започва да движи ръката в лакътя.

Изключително важно е да се обясни на родителите как да избягнат предизвикването на последващи полуизкълчвания на главичката на радиуса.