1. Какво представлява скъсването на мускулите, разположени в областта на лакътя?

  • разкъсване в крайната част на двуглавия мишничен мускул (бицепса) - настъпва при внезапно приложено и с голяма сила разгъване в лакътя докато е бил съкратен бицепсът. Внезапно се появяват болка и слабост. Пострадалите съобщават за силно и внезапно ограничено сгъване на предмишницата в лакътя и завъртане на дланта в посока към пода. Появява се отток в областта на предмишницата. Тялото на мускула може понякога да се види и напипа свито на топка в горната предна част на мишницата. Рентгеновите снимки не показват нищо различно от нормалното (няма увреждания на кости). Лекува се чрез операция, която възстановавя целостта на мускула. Следва рехбилитационна програма от упражнения, целящи да възвърнат нормалната сила на мускула.
  • разкъсване в крайната част на триглавия мишничен мускул (трицепса) - настъпва при внезапно разгъване на лакътя, докато той се намира в сгънато положение. Внезапно се появяват болка и слабост. Пострадалите съобщават за силно и внезапно ограничено разгъване на предмишницата в лакътя. Появява се отток в областта на мишницата и лакътя. Тялото на мускула може понякога да се види и напипа свито на топка в горната задна част на мишницата. Рентгеновите снимки не показват нищо различно от нормалното (няма увреждания на кости). Лекува се чрез операция, която възстановавя целостта на мускула. Следва рехaбилитационна програма от упражнения, целящи да възвърнат нормалната сила на мускула.