1. Какво е карпален канал?

Страната на китката откъм дланта е покрита от структура, подобна на плътна лента съединителна тъкан. Между тази лента и костите на китката се образува тясно пространство, наречено карпален канал (гръцката дума карпос означава китка). През този канал преминават някои сухожилия към дланта и пръстите както и един нерв заедно с някои от разклоненията му (медианния, срединен нерв).

Този нерв инервира кожата и осигурява чувствителността на палеца, показалеца и третия пръст на ръката. Той също инервира и кара да се съкращават част от малките мускули на ръката (в медицината под ръка обикновено се разбира частта от горния крайник между китката и върха на пръстите), разположени в областта на "възглавничката "под основата на палеца.