5. Какво е хронично главоболие?

Напоследък все по-голямо внимание се отделя на т.нар. хронично главоболие, което засяга все повече хора. По последни данни от 4-5% от населението страда от хронично главоболие. Като хронично се определя всяко главоболие, което продължава 15 или повече дни месечно. То се разделя на:

  • хронично прогресиращо – това е което със задълбочаващ се ход повече от няколко дни до седмици
  • хронично непрогресиращо – трае повече от две седмици, без съществена промяна на характеристиките му
  • хронично рецидивиращо – главоболие, което се проявява след беззсимптомни периоди