3. Какво е хронично непрогресиращо главоболие?

Хронично непрогресиращо главоболие е стабилно състояние, което трае повече от два месеца с ненарастващ интензитет.

То се среща често и при децата, като при тях води до депресия или състояние на безпокойство. Лечението му е с трициклични антидепресанти.