2. Какво е хронично рецидивиращо главоболие?

Хронично повтарящо се (рецидивиращо) главоболие с различен интензитет и асимптомни периоди много често се свързва с мигрената.

Трябва да се подчертае, че един и същи човек може да има повече от един тип главоболие. Например мигрена, съчетана с тензионно главоболие или хронично ежедневно главоболие с тензионно главоболие.