1. Как главоболието въздейства на човек?

Главоболието се намесва в служебните и в семейните задължения. За съжаление незнанието, кога ще бъде следващия пристъп от главоболие, може да развали удоволствието от заплануваната почивка.

Следващите примери илюстрират как главоболието (като заболяване) може да се намеси в живота на хората и да създаде сериозни проблеми:

  • проблеми с обучението – главоболието може да затрудни учебните занимания поради чести отсъствия от училище, затруднения в концентрацията и заучаването на нова информация
  • проблеми на работното място – работещите често отсъстват поради болестта или ако се опитат да работят, те са непродуктивни. Понякога страхът от главоболието, може да направи работещите безразлични (към търсене на нова работа или към нови постижения на работното място).
  • невъзможност за извършване на домакинска работа - хората не са способни да изпълняват ежедневната домашна работа, да пазаруват, да се грижат за децата и роднините си
  • проблеми със семейството, социалната дейност и свободното време - хората с главоболие не са способни да участват в нормалните семейни и социални дейности (например могат да откажат ходене на почивка или светско събитие) и това може да рефлектира на взаимоотношенията им с техните партньори, деца, приятели
  • финансова стойност - хората с главоболие трябва да разполагат със средства за болкоуспокояващи или за предписаното им лечение. По време на своя живот някои хора с главоболие могат да открият, че са по-малко платени, отколкото хората, които познават и не страдат от това заболяване.