9. Какви са видовете счупвания на подбедрицата и капачето?

Счупвания на големия пищял:

  • счупване на горната част на големия пищял (счупвания на тибиалното плато) -това са счупвания на кондилите (разширената горна част на големия пищял, която се съчленява в коляното с кондилите на бедрената кост), тези счупвания са винаги вътреставни, което ги прави особено сложни. В средата на тибиалното плато, между двата кондила на големия пищял се намира костна издатина, която се нарича "междукондилна еминенция". За тази част се залавя предната кръстна връзка на коляното (виж "Скъсване на връзките на коляното").
  • счупване на ствола (на дългата, тръбеста част на костта) на големия пищял - най-често счупваната кост в човешкото тяло и това е най-честото място за възникване на счупване.
  • счупване на долната част на големия пищял - тази част участва във формирането на вътрешната част на глезена (виж "Счупвания на глезена").

Счупване на малкия пищял:

  • счупване на ствола на малкия пищял (дългата, тръбеста част на костта) - в големия процент от случаите тези счупвания съпровождат счупване на големия пищял поради еднаквия механизъм на възникване на счупванията на подбедрицата (големият и малкият пищял са двете кости на подбедрицата).
  • счупване на долната част на малкия пищял - тази част участва във формирането на външната част на глезена (виж "Счупвания на глезена").

Счупване на капачето:

  • капачето е изключително важно за функционирането на мускулите, които разгъват подбедрицата в коляното (тези мускули са изключително важни за поддържане на правия стоеж на тялото). Поевече информация за устройството на коляното можете да намерите ТУК.
  • счупванията на капачето не са редки и са винаги вътреставни.