5. Какви са първите мерки, които можете да предприемете при съмнение за счупване на някоя от костите на долния крайник?

Наличието на счупване е сериозно увреждане, което налага лекарска оценка и намеса. Затова при наличие на някои от симптомите на счупване на костите на крака, потърсете лекарска помощ. Междувременно могат да се прилагат следните мерки.

В случай на тежко пострадал - например при автомобилна катастрофа - не правете опити за преместване на пострадалия до идване на екип на спешна медицинска помощ за да не причините утежняване на пораженията.