4. Кога се налага да потърсите лекарска помощ?

Потърсете лекарска помощ ако са налице някои от следните тревожни белези:

  • болката в наранената китка е изключително силна и не се облекчава от мерките, които предприемата в домашни условия.
  • подуването се появява за много кратко време.
  • забелязвате очевидна деформация (промяна във формата) на китката
  • не сте способни да осъществявате движения в китката или те се ограничават изведнъж. Възможно е да забележите появата на нови, нетипични движения в ставата.
  • ако в областта на китката има открита рана, в която можете да видите част от кост.
  • ако почувствате изстиване на ръката, скованост или безчувственост на същата (това предполага увреждане на артериален кръвоносен съд или нерв), не сте способни да движите китката или пръстите си и т.н.