1. Какво представлява гривнената (китковата) става и как функционира тя?

Китковата става свързва костите на предмишницата с костите на ръката (в медицината под ръка се разбира частта от горния крайник от китката до върха на пръстите).

Китката се сформира от краищата на двете кости на предмишницата и осем малки кости, разположени в две редици. Първата редица се състои от ладиевидната (или скафоидна) кост, полулунната (лунатум) и граховидната (ос пизиформе) кости. Втората, по-отдалечена от тялото редица кости на китката се състои от трапецната (трапециум), трапецоидната (трапецоидеум), главеста (ос капитатум) и кукестата (ос хаматум) кости.

Китката на практика се състои от две ставни повърхности, които функционират като едно цяло. Първата, разположена по-близо до тялото ставна цепка, се образува от контакта между лъчевата кост на предмишницата (радиус) и три от костите на първата киткова редица. Лакътната кост е изолирана от ставата чрез една хрущялна плочица. Втората ставна цепка се образува между костите от първата и втората редица киткови кости.

Нормалното положение на костите и движенията в китката се осигуряват от редица връзки - лентовидни здрави и еластични структури от съединителна тъкан. Между лакътната кост и първата редица киткови кости и между лъчевата кост и първата редица киткови кости са "опънати " две надлъжни връзки. Допълнително между малките киткови кости и двете кости на предмишницата се разполагат още няколко здрави връзки.

В китката се осъществяват нормално следните движения:

  • сгъване на китката до около 90 градуса (дланта се приближава към предмишницата)
  • разгъване на китката до около 70 градуса (гърбът на дланта се доближава към предмишницата)
  • отвеждане на дланта в посока към лъчевата кост (при ръка, обърната с дланта към тавана това е хоризонтално движение навън от тялото) до около 20 градуса.
  • отвеждане на дланта в посока към лакътната кост на предмишницата (при ръка, обърната с дланта към тавана това е хоризонтално движение навътре към тялото) до около 40 градуса.