5. Какви травми причиняват счупвания на костите?

Травмите, които могат да причинят счупване на костите са много разнообразни. Обикновено е необходима доста сила за да всъзникне счупване.

При отслабване на костите от някакъв болестен процес е възможно и неголяма по сила травма да предизвика счупване. Ако големината на силата, приложена в даден момент върху костта е по-голяма от тази, която костта може да издържи, настъпва пукване или счупване в дадената кост.

Понякога повтаряща се свръхупотреба и натоварване на крака (например при бегачи на дълги разстояния) може да доведе до счупване, наречено стрес-фрактура.