1. Как да се предпазите от травматично изкълчване на тазобедрената става?

Винаги поставяйте предпазния колан, когато се возите в автомобил и спазвайте инструкциите за безопасност на работното си място (професия, изискваща работа на голяма височина).

Използвайте необходимата предпазна екипировка.