1. Какво е лечението на счупванията на костите на дланта и пръстите на ръката?

Принципът на лечение на всяко счупване е наместването на счупените костни фрагменти в нормалното им положение и задържането на това положение за период от време, достатъчно дълъг за да настъпи здраво костно срастване на счупената кост.

Начинът на лечение на счупванията на ръката зависи от много фактори като вида и тежестта на счупването, състоянието на костите и възрастта на пострадалия и т.н. Особено важен фактор за избора на лечение е стабилността на дадено счупване. Най-общо казано, стабилно е това счупване, което веднъж наместено (ако е било разместено) не показва тенденция за разместване отново. Нестабилното счупване, дори и веднъж наместено, показва склонност към ново разместване. Обикновено се предпочита нестабилните счупвания да се лекуват чрез операция.

  • счупвания на костите на дланта - боксьорските счупвания на 4-а и 5-а среднокиткови кости, които са неразместени или слабо разместени, се считат за стабилни и обикновено се лекуват чрез наместване и обездвижване за различно дълго време (средно 6 седмици) в шина. Най-често шината започва от върховете на пръстите и завършва малко под лакътя. Ако разместването е голямо се налага извършването на операция, при която наместените костни фрагменти се фиксират с хирургични игли, плаки, винтчета и др. Опит за наместване на счупване се предприема след добро обезболяване и отпускане на мускулите на ръката.
  • счупвания на костите на пръстите - по преценка на лекаря, според това дали счупването е стабилно, кой е счупеният пръст и др., има ли разместване на костите и колко голямо е то, лечението може да варира от просто шиниране на счупения пръст към съседния за няколко седмици, наместване и обездвижване в гипс до извършване на операция с наместване на костите по опративен начин и фиксиране на корекцията с хирургични игли и обездвижване в гипс за различно дълъг период от време.Обикновено резултатът от лечението се проверява чрез повторни рентгенови снимки.
  • при наличието на открито счупване, поради големия риск от инфекция и възпаление на костта, задължително се извършва операция, при която се почиства щателно раната, наместват се (ако е възможно) костните фрагменти и нормалното положение се задържа с различни средства (най често игли). За да се предотврати инфекция, се прилагат антибиотици по венозен път и се прави ваксинация против тетанус и др.

Щом настъпи срастване на счупената кост ще Ви бъде съставена рехабилитационна програма от упражнения за раздвижване на ръката и пръстите, възстановяване на нормалния им обем на движение и възвръщане силата на мускулите на китката и пръстите.