11. Какви травми предизвикват счупвания на ходилото и пръстите на крака?

Травмите, които предизвикват счупване на костите на ходилото и пръстите на крака са разнообразни. Всички от тях най-общо причиняват директно размачкване на костта, огъване или усукване:

  • счупване на скочната кост (талус) - най-често се получава при екстремно сгъване на ходилото към тялото, при което тази кост се притиска силно в долния край на големия пищял и петната кост (която се намира отдолу на скочната) се врязва като клин в нея. Тези увреждания често настъпват при автомобилни катастрофи, някои спортове (футбол) и т.н. Често тук се наблюдават и авулзионни счупвания.
  • счупване на петната кост: най-често това счупване се получава при падане отвисоко върху петите (нарича се "счупване на любовника").
  • счупвания на ладиевидната, кубовидната и клиновидните кости - те се причиняват както от директен удар върху горната част на ходилото (падане на тежък предмет върху ходилото или притискане от тежък предмет) така и от екстремно усукване или огъване на ходилото в различни посоки (видът и посоката на действащата сила най-вече определя коя кост ще се счупи).
  • счупванията на метатарзалните (средноходилни) кости се получават главно при директен удар отгоре върху ходилото (падане на тежък предмет, силово съприкосновение при игра на футбол)
  • счупванията на фалангите (костите на пръстите на крака) се причиняват главно от "пресрещане" на пръстите (напр. ритане на някакъв твърд предмет), директен удар върху пръстите (падане на тежък предмет, прегазване от автомобил), екстремно усукване и огъване на пръстите встрани, надолу и нагоре.