9. Какво представлява счупването на лакътя?

Когато една кост се пропука или разчупи, това увреждане се нарича фрактура. Под счупване на лакътя се разбира счупване на някоя или някои от костите, влизащи в състава на лакътя-раменната, лъчевата и лакътната кости. Най-често счупванията се наблюдават в разположената непосредствено над ставната повърхност част на раменната кост (супракондилна фрактура), в областта на шийката (участъкът непосредствено под главичката) и главичката на лъчевата кост и олекранона (костната изпъкналост отзад на лакътя) на лакътната кост.

В различните възрастови групи се получават различни видове фрактури. Супракондилните (на ниво над разширената част на раменната кост, непосредствено над ставната повърхност на лакътя) счупвания са най-чести при деца на възраст от 4 до 10 години, поради относително голямата здравина на заобикалящите костите на лакътя връзки в сравнение със здравината на самите кости.

Счупванията на горния край на лъчевата кост (костта откъм палеца) обикновено представляват счупване на шийката на лъчевата кост при деца и счупване на главичката на лъчевата кост при възрастните.

Вътреставни счупвания на кондилите (счупвания на долния, широк край на раменната кост, при които линията на счупването се намира вътре в самата става) се срещат както при деца, така и при възрастни.

Повече информация за анатомия на: