1. Как да се предпазите от изкълчване на лакътя?

Избягвайте дейности, които могат да предизвиката падане, а в случай на падане, избягвайте подпиране върху разгъната в лакътя ръка.