1. Каква е прогнозата след преживяно скъсване на връзки на коляното?

Възстановяването след навяхване или разкъсване на връзки на коляното зависи от конкретния вид на увредата, нейната тежест, проведеното лечение, рехабилитационната програма и вида спорт, който практикувате. Най-общо, първа и втора степен могат да заздравеят за 2-4 седмици, а по-тежките навяхвания на коляното могат да отнемат от 4 до 12 месеца.

Около 90% от хората с увреждане на предна кръстна връзка и около 80% с увреждане на задна кръстна връзка могат да очакват пълно възстановяване след подходящо и адекватно проведено лечение и добра програма за физикална терапия. Почти всички навяхвания на вътрешната странична връзка и всички навяхвания на външната странична връзка имат отлична прогноза.

Като усложнение в дългосрочен план, някои хора с навяхвания на предна кръстна връзка или задна кръстна връзка впоследствие се оплакват от болки в резултат на артроза на травмираното коляно. Тези симптоми могат да се появят дори 15-25 години след травмата.

2. Какво е лечението на навехнатото коляно (скъсаните връзки) ?

Лечението зависи от степента на увреждането. Ако имате първа или втора степен увреждане, вашият лекар вероятно ще препоръча следното (отговарящо в общи линии на първи мерки при колянно нараняване) в следната последователност:

 • покой на ставата.
 • лед върху нараненото място за да се намали подуването, превръзка на подутото място с еластична или стегната превръзка, повдигане на нараненото коляно.
 • лекарят може да ви препоръча да носите за известно време шина и да приемате нестероидни противовъзпалителни средства, което ще намали болката и подуването.

Когато оплакванията започнат да отшумяват, ще ви бъде предписана рехабилитационна програма, чиято цел е да заздрави мускулатурата около травмираното коляно. Рехабилитацията ще помогне за стабилизиране на коляното и предотвратяване на последващо увреждане.

Ако имате увреждане от трета степен (пълно разкъсване) или няколко връзки са засегнати, лечението ще зависи от конкретния вид на увредата:

 • трета степен навяхване на предна кръстна връзка или задна кръстна връзка - скъсаната връзка може да се реконструира (да бъде създадена нова) използвайки парче от ваша собствена тъкан или парче от донорска тъкан (алографт). При почти всички коленни реконструкции се използва артроскопска хирургия на коляното.
 • трета степен навяхване на вътрешната странична връзка - обикновено се лекува консервативно (със средства невключващи хирургична операция) - покой, компресия, повдигане, противовъзпалителни и болкоуспокояващи медикаментозни средства и физикална терапия. В определени случаи на скъсана вътрешна странична връзка може да се прибегне до хирургично лечение.
 • трета степен навяхване на външната странична връзка - при тежки случаи на разкъсване се прибягва до оперативна намеса.
 • при едновременна комбинирана увреда на няколко връзки вашият лекар ще обсъди разнообразните хирургични методи на лечение с вас.

3. Как се диагностицират травматичните увреди на колянните връзки?

Лекарят, който ви преглежда, ще опита да получи информация от вас за начина, по който сте наранили коляното си. Той ще ви зададе въпроси относно типа движение, което сте извършили при травмата (усукване, внезапно спиране, директен контакт, свръхразтягане, завъртане и др. ), дали сте почувствали изпукване в коляното, за колко време се е появило подуването, дали болката Ви е накарала да спрете извършването на каквато и да е било физическа активност и дали сте почувствали веднага след това коляното си нестабилно и неспособно да поеме тежестта на тялото.

Лекарят ще прегледа и двете колена, сравнявяйки нараненото със здравото, като следи за признаци на подуване, деформация, болезнененост, излив на течност във вътрешността на ставата и промяна на цвета на кожата върху коляното. Ако болката и подуването не са прекалено силно изразени, лекарят ще изследва обема на движение на коляното и ще проведе специални тестове за да оцени здравината на връзките.

Ако резултатите от този първоначален преглед показват, че имате сериозно увреждане на коляното, ще Ви бъдат направени специализирани изследвания, които да оценят с по голяма точност състоянието на вашето коляно. Към тях спада стандартното рентгеново изследване, което може да докаже наличието на костно счупване или откъсване на връзката от костта. Може да бъдат проведени (ако има основание за това) магнитен резонанс или камера-асиситирана хирургия на коляното (артроскопия на колянна става).

4. Кога трябва да потърсите лекарска помощ?

Ако сте наранили коляното си, потърсете лекарска помощ за по-точна оценка на състоянието му ако:

 • коляното е много болезнено и подуто
 • не може да понесе тежестта на тялото
 • имате чувството, че коляното ще се "изкриви" или "поддаде"

5. Какви симптоми предизвиква увреждането на връзките на коляното (навяхване и разкъсване) ?

Нараняванията на тези структури обикновено предизвикват внезапна болка, но понякога е трудно да се разграничи точно откъде произлиза тя. Травматичното увредените връзки обикновено болят в покой и коляното е подуто и топло. Болката обикновено се засилва при сгъване на коляното, прехвърляне тежестта на тялото върху коляното или ходене.

Могат да бъдат засегнати повече от една структура, но все пак симптоматиката (оплакванията) зависят от конкретната връзка, която е засегната:

Предна кръстна връзка:

 • усещане за "изпукване" в коляното в момента на травмата.
 • значително подуване на коляното в рамките на няколко часа след травмата.
 • силна болка в коляното, която кара пострадалия да преустанови физическата или спортната си активност.
 • синкаво потъмняване на кожата около коляното.
 • нестабилност на коляното - чувство, че коляното ще се изкриви настрани или ще "поддаде" ако опитате да стоите на него.

Задна кръстна връзка:

 • умерено подуване на коляното със или без чувство за нестабилност на коляното.
 • леко затруднение при движение на коляното.
 • лека болка в задната част на коляното, която се засилва, когато коленичите.

Вътрешна странична връзка (медиален колатерален лигамент):

 • болка в коляното и подуване.
 • поддаване на коляното навън.
 • зона на болезненост или чувствителност над скъсаната вътрешна странична връзка (по вътрешната повърхност на коляното).

Външна странична връзка (латерален колатерален лигамент):

 • болка и подуване в коляното.
 • поддаванв на коляното навътре (към другото коляно).
 • зона на болезненост или чувствителност над скъсаната външна странична връзка (от външната страна на коляното).

6. Какви са степените на увреда на коляното?

 • I-ва степен (лека) - такова нараняване разтегля връзката или причинява само микроскопични разкъсвания на нишките и. Тези разкъсвания могат да увредят лигамента, но не повлияват съществено общата стабилност на ставата и способността и да поема тежестта на тялото.
 • II-ра степен (умерена) - връзката е частично разкъсана и е налице лека или умерена нестабилност (или периодично "поддаване") на коляното при стоене или ходене.
 • III-та степен (тежка) - връзката е напълно скъсана или отделена от залавното и за костта място и е налице по-голяма нестабилност на коляното.

Когато една връзка претърпи сериозно навяхване, налице е голяма вероятност други части на коляното също да са пострадали. Тъй като вътрешната странична връзка предпазва предната кръстна връзка от определен тип екстремни сили, действащи върху коляното, предната кръстна връзка става уязвима на увреждане, когато вътрешната странична връзка се скъса. При повече от половината умерени или тежки навяхвания на вътрешната странична връзка, предната кръстна връзка също е навехната.

Най-чести са уврежданията на предната кръстна връзка. Може би тези на вътрешната странична връзка са още по-чести, но много от тях са толкова леки, че рядко страдащите от тях търсят помощта на лекар.

Групата на професионалните спортисти носи най-висок риск от увреждане на връзките на коляното. Например сред алпийските скиори 20 до 36% от всички скиорски травми са травми на коляното и най-често включват засягане в различна степен на предната кръстна връзка.

7. Кои травми предизвикват увреждане на връзковия апарат на коляното?

Травмата може да причини увреждане на връзките от вътрешната страна на коляното (вътрешна странична връзка, медиален колатерален лигамент), от външната страна на коляното (външна странична връзка, латерален колатерален лигамент) или във вътрешността на коляното (кръстосаните връзки). Важно е да се знае, че тежестта на увреждането може да варира от леко навяхване до напълно разкъсване на засегнатата връзка.

 • предна кръстна връзка – предната и задна кръстна връзка свързват костите вътре в ставната кухина и формират Х-образна структура, която стабилизира коляното при сили, действащи отпред назад и отзад напред. Предната кръстна връзка обикновено бива засягана при някои от следните движения в коляното - внезапно спиране, усукване, промяна в оста или посоката на ставата, екстремно преразгъване на коляното или директен удар от външната страна на подбедрицата. Тези увреждания се срещат често сред футболисти, баскетболисти, борци, ръгбисти и скиори.
 • задна кръстна връзка - заедно с предната стабилизира коляното. Най-често тя се засяга при директен удар отпред на коляното - травма в арматурното табло при автомобилен инцидент, при твърдо приземяване при сгънати колене по време на спорт. Сред спортистите тези травми се срещат най-често при футболисти, баскетболисти, ръгбисти.
 • вътрешна странична връзка (медиален колатерален лигамент) - подкрепя ставата по продължение на вътрешната и страна. Както и предната, вътрешната странична връзка може да бъде засегната при директен страничен удар откъм външната страна на подбедрицата (при футболисти, ръгбисти и хокеисти), при силно усукване на коляното (скиори, борци), особено когато падане избутва подбедрицата навън от горната част на крака.
 • външна странична връзка (латерален колатерален лигамент) - поддържа външната част на коляното. Тя е най-рядко уврежданата колянна връзка, тъй като това може да стане откъм вътрешната страна на крака, която обикновено е защитена от другия крак.

Повече за устройството на колянната става може да намерите на:

кости, мускули, сухожилия на коляното

Повече информация за анатомия на: