6. Какви са степените на увреда на коляното?

  • I-ва степен (лека) - такова нараняване разтегля връзката или причинява само микроскопични разкъсвания на нишките и. Тези разкъсвания могат да увредят лигамента, но не повлияват съществено общата стабилност на ставата и способността и да поема тежестта на тялото.
  • II-ра степен (умерена) - връзката е частично разкъсана и е налице лека или умерена нестабилност (или периодично "поддаване") на коляното при стоене или ходене.
  • III-та степен (тежка) - връзката е напълно скъсана или отделена от залавното и за костта място и е налице по-голяма нестабилност на коляното.

Когато една връзка претърпи сериозно навяхване, налице е голяма вероятност други части на коляното също да са пострадали. Тъй като вътрешната странична връзка предпазва предната кръстна връзка от определен тип екстремни сили, действащи върху коляното, предната кръстна връзка става уязвима на увреждане, когато вътрешната странична връзка се скъса. При повече от половината умерени или тежки навяхвания на вътрешната странична връзка, предната кръстна връзка също е навехната.

Най-чести са уврежданията на предната кръстна връзка. Може би тези на вътрешната странична връзка са още по-чести, но много от тях са толкова леки, че рядко страдащите от тях търсят помощта на лекар.

Групата на професионалните спортисти носи най-висок риск от увреждане на връзките на коляното. Например сред алпийските скиори 20 до 36% от всички скиорски травми са травми на коляното и най-често включват засягане в различна степен на предната кръстна връзка.