3. Как се диагностицират травматичните увреди на колянните връзки?

Лекарят, който ви преглежда, ще опита да получи информация от вас за начина, по който сте наранили коляното си. Той ще ви зададе въпроси относно типа движение, което сте извършили при травмата (усукване, внезапно спиране, директен контакт, свръхразтягане, завъртане и др. ), дали сте почувствали изпукване в коляното, за колко време се е появило подуването, дали болката Ви е накарала да спрете извършването на каквато и да е било физическа активност и дали сте почувствали веднага след това коляното си нестабилно и неспособно да поеме тежестта на тялото.

Лекарят ще прегледа и двете колена, сравнявяйки нараненото със здравото, като следи за признаци на подуване, деформация, болезнененост, излив на течност във вътрешността на ставата и промяна на цвета на кожата върху коляното. Ако болката и подуването не са прекалено силно изразени, лекарят ще изследва обема на движение на коляното и ще проведе специални тестове за да оцени здравината на връзките.

Ако резултатите от този първоначален преглед показват, че имате сериозно увреждане на коляното, ще Ви бъдат направени специализирани изследвания, които да оценят с по голяма точност състоянието на вашето коляно. Към тях спада стандартното рентгеново изследване, което може да докаже наличието на костно счупване или откъсване на връзката от костта. Може да бъдат проведени (ако има основание за това) магнитен резонанс или камера-асиситирана хирургия на коляното (артроскопия на колянна става).