1. Каква е прогнозата след преживяно скъсване на връзки на коляното?

Възстановяването след навяхване или разкъсване на връзки на коляното зависи от конкретния вид на увредата, нейната тежест, проведеното лечение, рехабилитационната програма и вида спорт, който практикувате. Най-общо, първа и втора степен могат да заздравеят за 2-4 седмици, а по-тежките навяхвания на коляното могат да отнемат от 4 до 12 месеца.

Около 90% от хората с увреждане на предна кръстна връзка и около 80% с увреждане на задна кръстна връзка могат да очакват пълно възстановяване след подходящо и адекватно проведено лечение и добра програма за физикална терапия. Почти всички навяхвания на вътрешната странична връзка и всички навяхвания на външната странична връзка имат отлична прогноза.

Като усложнение в дългосрочен план, някои хора с навяхвания на предна кръстна връзка или задна кръстна връзка впоследствие се оплакват от болки в резултат на артроза на травмираното коляно. Тези симптоми могат да се появят дори 15-25 години след травмата.