3. Какви са тестовете за установяване разпространението на рака?

  • рентгенография на гръден кош - помага за откриване на метастази в белите дробове.
  • компютърна томография (КТ): КТ е специален вид рентгенологично изследване. От различни ъгли се правят множество снимки. Тези образи се обработват от компютър и се изгражда много детайлен образ на вътрешните органи
  • ядреномагнитен резонанс (ЯМР) и
  • позитронно-емисионна томография (ПЕТ)