10. Колко чест е ракът на гърдата?

Ракът на гърдата е най-честия рак сред жените.Той е втората по честота причина за смърт, след ракът на белия дроб.

Вероятността, жена да развие инвазивен рак на гърдата през живота си, е около 1 към 7. Възможността от смърт в следствие заболяването е 1 към 33.