9. Кои са основните видове рак на цервикса?

Има два основни вида рак на цервикса:

  • плоскоклетъчен карцином - в около 90% от случаите
  • аденокарцинома - в около 10%

В случаите, когато ракът има характеристиките и на двата подтипа, той се означава като смесен карцином.

Като инвазивен рак се определя карциномът, който засяга по-дълбоките слоеве на матката и може да се разпространи и в други части на тялото. Този процес се нарича метастазиране.

Цервикалния рак невинаги метастазира, но в случаите когато това стане, той се разпространява най-често в:

  • белите дробове
  • черния дроб
  • пикочния мехур
  • влагалището и/или ректума (правото черво)