2. Как се лекува истинския рак на шийката на матката?

Истинският рак на цервикса се лекува най-често посредством хирургични методи или радиотерапия. Понякога в съображение могат да влязат химио- и биотерапията.

Обемцът на хирургичната интервенция зависи изключително от това дали рака се е разпространил или не. В ранен стадий, техниките не се различават особено от тези, описани по-горе, за лечение на предраковите състояния. Хирургът отстранява туморното образувание, както и част от околната здрава тъкан. Ако ракът е навлязъл по-дълбоко и в другите тъкани, то тогава може да премахната цялата матка, заедно с яйчниците. В случай на напреднал процес се извършва тотална или радикална хистеректомия - операции с много голям обем, при които се прави и отстраняване на околните лимфни възли.

Допълнителните методи са:

  • радиотерапия (лъчелечение) - използват се високо енергийни рентгенови лъчи от външен или вътрешен източник, които унищожават и намаляват броя на раковите клетки.
  • химиотерапия - метод, който се използва когато ракът се е разпространил и в други части на тялото. Посредством прилагане на различни медикаменти вливани директно в кръвообращението, се цели унищожаване на метастазиращите клетки и намаляване техния брой.
  • биотерапията използва имуностимулатори като интерферон, за усилване имунната система и ограничаване на раковия процес.