1. Някои факти относно рака на белия дроб

Близо 87% от рака на белия дроб в Съединените Щати е пряко свързан с тютюнопушенето. През 2004, около 175 000 американци, ще бъдат диагностицирани с причинен от пушене рак на белия дроб. Повече от 50% от новооткритите случаи на рак на белия дроб засягат бивши или пасивни пушачи.

Мъжете пушачи увеличават риска от смърт поради рак повече от 22 пъти, жените пушачи – повече от 12 пъти. Непушачите, при които е открит рак на белия дроб са в повечето случаи жени. След като през 1964г. U.S. Surgeon General оповести резултатите си от проучването на връзката пушене и здраве, повече от 2 000 000 души в САЩ са починали от рак на белия дроб причинен от пушене.

Намаляването на риска от рак, става значимо едва след 5 годишен въздържателски период. С увеличаването на този период, закономерно намалява и рискът, въпреки че, при бившите пушачи, той винаги е по-голям в сравнение с хората, които никога не са пушили. Жените развиват рак на белия дроб при по-кратък пушачески стаж и при по-малка експозиция на тютюнев дим.

2. Какви въпроси трябва да задам на лекуващия лекар?

 • Бихте ли написали, моля, какъв точно тип рак на белия дроб имам?
 • Може да получа копие от патолого-хистологичното описание?
 • Разпространил ли се е ракът извън мястото на възникване?
 • Какъв е стадия на моя рак? Какво точно означава това в моя случай?
 • Какви възможности за лечение имам?
 • Какво предлагате Вие и защо?
 • Какво бихме постигнали с този тип лечение?
 • Как оценявате моите шансове за преживяване, изхождайки от вида рак, който имам и Вашия клиничен опит?
 • Какви странични ефекти да очаквам при предложеното от Вас лечение?
 • Какви са рисковете от поява на рецидив след терапията?
 • Ще загубя ли косата си? Ако е така, какво мога да направя?
 • Как да се подготвя за лечението?

3. Как се лекува ракът на белия дроб?

Различните варианти за лечение на рака на белия дроб, както и шансовете за преживаемост се определят от типа рак, неговата локализация и големина, засягането или не на лимфни възли. Съществен момент за избора на терапия, е дали има доказателства, за разпространението на рака и в други части на тялото освен белите дробове. Често, на раково болните се прилага комбинирано лечение.

В зависимост от това дали се касае за едро – или дребно – клетъчен вариант на рак, терапията може да включва:

 • Хирургично лечение - по хирургичен път се отстранява част или целия тумор, както и различен обем от околната здрава тъкан. Решението за хирургична намеса зависи от това къде точно се намира тумора и колко близо е до важни органи. Ако бъдете насочени за хирургично лечение, хирургът може да отстрани малко парченце от белия дроб (клиновидна резекция), един лоб (лобектомия) или целия бял дроб (пневмонектомия). Обикновено този тип лечение не се прилага за дребноклетъчен рак на белия дроб, освен ако не е открит в много ранен стадий.
 • Химиотерапия - представлява използването на различни медикаменти или субстанции, които повлияват способността на раковите клетки да се делят и разрастват. При тази терапия могат да бъдат увредени и здрави клетки, ето защо често се явяват и странични реакции като гадене, повръщане, загуба на апетит, отпадналост, косопад, както и увеличен риск от инфекции. Повечето пациенти понасят сравнително добре химиотерапията, като страничните ефекти се редуцират и контролират задоволително. Химиотерапията като метод е особено полезна в случаите, когато ракът вече се е разпространил извън белия дроб.
 • Радиотерапия/Лъчелечение - използват се високо енергийни рентгенови лъчи за разрушаване на раковите клетки. Страничните реакции обикновено се появяват при засягане на здравите тъкани около тумора, но обикновено могат да бъдат избегнати. При "външната" радиотерапия се използва прецизно фокусиране на лъчите върху тумора като се изключват околните тъкани. При "вътрешната" или брахирадиотерапията се поставя радиоактивен източник директно в туморната маса.
 • Други - лазер- терапията, крио- терапията, електрокаутер- терапията са също методи, които се използват в зависимост от случая.

4. Как се постава диагнозата рак на белия дроб?

Ранното откриване на раковото заболяване е от изключително значение за по-нататъшното лечение и съответно преживаемостта Лекарите използват различни способи за диагностициране рака на белия дроб, включително високо прецизни образни методи, даващи по-добри възможности от рутинните рентгенови снимки.

Всички по-долу изброени диагностични процедури и тестове дават ценна информация за типа и стадия на рака и са определящи за избора на лечение.

 • Общ преглед - този преглед е много важен за ранно откриване на различни белези на раков процес, като подути/уголемени лимфни възли в областта на врата например. Той е важен и за добиване на цялостна представа за здравното състояние на пациента. Неизменна част от него е и изследването на гръдния кош. Чрез преслушване със стетоскоп (медицински слушалки) може да се открият промени в дишането и нормалната функция на белия дроб.
 • Рентгенография на гръден кош и бели дробове - рентгенографията ("снимка" с Ro – лъчи) е двуизмерна "плоска" снимка на белите дробове и дава възможност за откриване на абнормен растеж.
 • Компютърна Аксиална Томография (КАТ) - КАТ е прецизен образен метод, при който компютър използва множество рентгенови снимки, за получаване цялостен висококачествен образ на различни нива от човешкото тяло.


Други високоспециализирани образни методи са Позитроно-Емисионна Томография (ПЕТ), както и Магнитно-Резонансно Изследване (МРИ)

Цитологични методи:

 • Изследването на храчка или смив от бронхите под микроскоп за откриване на абнормни или ракови клетки.
 • Бронхоскопия - това е изследване на белия дроб с помощта на специална оптична система – бронхоскоп. Бронхоскопът е куха, гъвкава тръбичка, която се вкарва през носа или устата в главните въздухоносни пътища на белия дроб. Този метод дава възможност директно да се визуализира туморна маса и да се вземе биопсия (виж по-долу).
 • Биопсия - представлява вземане и изследване на парченце тъкан от белия дроб. Под микроскоп се виждат евентуални клетъчни изменения.

Биопсичния материал може да се получи по различни начини, в зависимост от разположението на туморната маса:

 • посредством бронхоскопия
 • чрез вкарване на тънка игла през гръдния кош в белите дробове
 • чрез резекция (отстраняване) и изследване на увеличен лимфен възел от врата или друга част от тялото
 • с използване на малка хирургична манипулация върху белия дроб

5. Какви са симптомите при рак на белия дроб?

Могат да минат много години, преди да се изявят основните симптоми на рака на белия дроб. Често, те се бъркат с признаците на далеч по-безобидни състояния. Симптомите нерядко се появяват когато заболяването е вече в напреднал стадий и лечението е с ограничени възможности.

Симптоми от страна на гръдния кош и дихателната система:

 • "тютюнджийска" кашлица, която става все по-упорита и силна
 • кашлица, която не е свързана с пушене и продължава повече от две седмици
 • повтарящи се бронхити и пневмонии
 • промяна в цвета и обема на храчките
 • кръвохрачене
 • хриптене, свирене на гърдите и затруднено дишане
 • продължителна болка в гърдите, рамото или гърба, не свързана с кашлицата


Останалата част от симптомите на рака на белия дроб имат по-общ характер и често не са свързани с дишането, например:

 • отпадналост
 • загуба на апетит
 • главоболие, болка в кости и стави
 • инцидентни фрактури (счупвания), нямащи връзка с непосредствени травми
 • необяснима загуба на тегло
 • подуване на лицето или в областта на врата
 • неврологични симптоми, като нестабилна походка, загуба на паметта и др.


Тези признаци, често се дължат на разпространението на рака в други части на тялото. Те могат да бъдат и по-специфични, в зависимост от органа, в който настъпват измененията. Всеки, имащ подобни оплаквания непременно трябва да се консултира с лекар.

6. Кои са основните видове рак на белия дроб?

Основните два вида рак на белия дроб са така наречените едроклетъчен и дребноклетъчен рак. Имената идват от размера на клетките, които израждат самия тумор, а не от неговата големина.

Едроклетъчния рак е много по-чест, около 80% от случаите и се разпространява в другите части на тялото по-бавно от дребно - клетъчния.

Дребноклетъчния рак пряко се свързва с тютюнопушенето. Той е много по-агресивен, нараства бързо и рано метастазира.

7. Изложени ли сме на влиянието на рискови фактори за рак на белия дроб?

Рисков фактор е всичко, което увеличава вероятността човек да се разболее от дадено заболяване, включително рак. Да си в досег с рисков фактор или даже с няколко, не означава непременно, че ще се разболееш. Все пак вероятността нараства значително.

Ето някои от факторите свързани с рак на белия дроб:

 • тютюнопушене
 • пасивно пушене
 • излагане на влиянието на някои промишлени вещества като радон, азбест, никел, хромати, катрани, медни съединения, арсеник
 • органични химикали
 • радиация
 • замърсители на въздуха
 • повтарящи се инфекции (туберкулоза)

8. От какво се причинява рак на белия дроб?

Нормалните клетки се променят в ракови, когато са изложени на влиянието на "канцерогени" (вещества, които причиняват рак). Те взаимодействат с различни структури от клетъчната ДНК и причиняват изменения каращи клетките да мутират.


В 80% ракът на белия дроб е в резултат на тютюнопушене. В цигарения дим има повече от 2000 известни канцерогенни химикали. Колкото по-често и повече пушите, толкова риска от развитие на рак на белия дроб става по-голям.

Ако откажете цигарите, риска намалява, тъй като изменените клетки се заместват от здрава белодробна тъкан. След около десет години, рискът намалява с 1/3 до 1/2 в сравнение с този при пушачите. Освен това, отказът от тютюнопушене намалява в значителна степен вероятността от други, доказано свързани с този вреден навик болести – например сърдечно-съдови заболявания, емфизем и хроничен бронхит.

9. Колко често се среща ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб е главна причина за смърт както при мъжете, така и при жените. Повече хора умират от рак на белия дроб, отколкото от рак на дебелото черво, на гърдата и на простатата взети заедно.

10. Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб представлява неконтролируем растеж на абнормни клетки в единия или и двата бели дроба.

Докато нормалните белодробни клетки се делят и развиват в нормална тъкан, тези изменени клетки растат по-бързо и никога не оформят здрава белодробна тъкан. Вместо това те образуват "бучки/купчинки" (тумори), които по-нататък разрушат белия дроб и пречат на нормалната му функция.

Повече за анатомия на дихателнва система може да намерите ТУК.

Повече за анатомията на бял дроб може да намерите ТУК.

11. Какво представлява ракът?

Тялото е изградено от множество и различни видове клетки. Нормално, клетките растат, делят се и след известно време умират. Понякога, клетките мутират (променят се) и започват да нарастват и да се делят по-бързо от нормалните клетки. Вместо да умрат, тези абнормни клетки се "слепват" (скупчват) една с друга и оформят тумор.

Ако тези тумори са злокачествени т.е ракови, те могат да инвазират в здравите тъкани на тялото и да ги разрушат. От тези тумори, раковите клетки могат да метастазират (да се разпространят) и да образуват нови тумори в други части на тялото. Обратно на тях, доброкачествените (не ракови) тумори, не инвазират и не се разпространяват в останалите органи и части на тялото.


Съществуват много видове рак, но всички те започват с абнормен клетъчен растеж. Типа рак се определя от мястото където започва този процес. Най-често срещаните видове рак при възрастните са ракът на кожата, на белия дроб, на дебелото черво, на гърдата, на ендометриума, на яйчниците, както и ракът на простатата.