7. Изложени ли сме на влиянието на рискови фактори за рак на белия дроб?

Рисков фактор е всичко, което увеличава вероятността човек да се разболее от дадено заболяване, включително рак. Да си в досег с рисков фактор или даже с няколко, не означава непременно, че ще се разболееш. Все пак вероятността нараства значително.

Ето някои от факторите свързани с рак на белия дроб:

  • тютюнопушене
  • пасивно пушене
  • излагане на влиянието на някои промишлени вещества като радон, азбест, никел, хромати, катрани, медни съединения, арсеник
  • органични химикали
  • радиация
  • замърсители на въздуха
  • повтарящи се инфекции (туберкулоза)