4. Как се постава диагнозата рак на белия дроб?

Ранното откриване на раковото заболяване е от изключително значение за по-нататъшното лечение и съответно преживаемостта Лекарите използват различни способи за диагностициране рака на белия дроб, включително високо прецизни образни методи, даващи по-добри възможности от рутинните рентгенови снимки.

Всички по-долу изброени диагностични процедури и тестове дават ценна информация за типа и стадия на рака и са определящи за избора на лечение.

  • Общ преглед - този преглед е много важен за ранно откриване на различни белези на раков процес, като подути/уголемени лимфни възли в областта на врата например. Той е важен и за добиване на цялостна представа за здравното състояние на пациента. Неизменна част от него е и изследването на гръдния кош. Чрез преслушване със стетоскоп (медицински слушалки) може да се открият промени в дишането и нормалната функция на белия дроб.
  • Рентгенография на гръден кош и бели дробове - рентгенографията ("снимка" с Ro – лъчи) е двуизмерна "плоска" снимка на белите дробове и дава възможност за откриване на абнормен растеж.
  • Компютърна Аксиална Томография (КАТ) - КАТ е прецизен образен метод, при който компютър използва множество рентгенови снимки, за получаване цялостен висококачествен образ на различни нива от човешкото тяло.


Други високоспециализирани образни методи са Позитроно-Емисионна Томография (ПЕТ), както и Магнитно-Резонансно Изследване (МРИ)

Цитологични методи:

  • Изследването на храчка или смив от бронхите под микроскоп за откриване на абнормни или ракови клетки.
  • Бронхоскопия - това е изследване на белия дроб с помощта на специална оптична система – бронхоскоп. Бронхоскопът е куха, гъвкава тръбичка, която се вкарва през носа или устата в главните въздухоносни пътища на белия дроб. Този метод дава възможност директно да се визуализира туморна маса и да се вземе биопсия (виж по-долу).
  • Биопсия - представлява вземане и изследване на парченце тъкан от белия дроб. Под микроскоп се виждат евентуални клетъчни изменения.

Биопсичния материал може да се получи по различни начини, в зависимост от разположението на туморната маса:

  • посредством бронхоскопия
  • чрез вкарване на тънка игла през гръдния кош в белите дробове
  • чрез резекция (отстраняване) и изследване на увеличен лимфен възел от врата или друга част от тялото
  • с използване на малка хирургична манипулация върху белия дроб