3. Как се лекува ракът на белия дроб?

Различните варианти за лечение на рака на белия дроб, както и шансовете за преживаемост се определят от типа рак, неговата локализация и големина, засягането или не на лимфни възли. Съществен момент за избора на терапия, е дали има доказателства, за разпространението на рака и в други части на тялото освен белите дробове. Често, на раково болните се прилага комбинирано лечение.

В зависимост от това дали се касае за едро – или дребно – клетъчен вариант на рак, терапията може да включва:

  • Хирургично лечение - по хирургичен път се отстранява част или целия тумор, както и различен обем от околната здрава тъкан. Решението за хирургична намеса зависи от това къде точно се намира тумора и колко близо е до важни органи. Ако бъдете насочени за хирургично лечение, хирургът може да отстрани малко парченце от белия дроб (клиновидна резекция), един лоб (лобектомия) или целия бял дроб (пневмонектомия). Обикновено този тип лечение не се прилага за дребноклетъчен рак на белия дроб, освен ако не е открит в много ранен стадий.
  • Химиотерапия - представлява използването на различни медикаменти или субстанции, които повлияват способността на раковите клетки да се делят и разрастват. При тази терапия могат да бъдат увредени и здрави клетки, ето защо често се явяват и странични реакции като гадене, повръщане, загуба на апетит, отпадналост, косопад, както и увеличен риск от инфекции. Повечето пациенти понасят сравнително добре химиотерапията, като страничните ефекти се редуцират и контролират задоволително. Химиотерапията като метод е особено полезна в случаите, когато ракът вече се е разпространил извън белия дроб.
  • Радиотерапия/Лъчелечение - използват се високо енергийни рентгенови лъчи за разрушаване на раковите клетки. Страничните реакции обикновено се появяват при засягане на здравите тъкани около тумора, но обикновено могат да бъдат избегнати. При "външната" радиотерапия се използва прецизно фокусиране на лъчите върху тумора като се изключват околните тъкани. При "вътрешната" или брахирадиотерапията се поставя радиоактивен източник директно в туморната маса.
  • Други - лазер- терапията, крио- терапията, електрокаутер- терапията са също методи, които се използват в зависимост от случая.