1. Някои факти относно рака на белия дроб

Близо 87% от рака на белия дроб в Съединените Щати е пряко свързан с тютюнопушенето. През 2004, около 175 000 американци, ще бъдат диагностицирани с причинен от пушене рак на белия дроб. Повече от 50% от новооткритите случаи на рак на белия дроб засягат бивши или пасивни пушачи.

Мъжете пушачи увеличават риска от смърт поради рак повече от 22 пъти, жените пушачи – повече от 12 пъти. Непушачите, при които е открит рак на белия дроб са в повечето случаи жени. След като през 1964г. U.S. Surgeon General оповести резултатите си от проучването на връзката пушене и здраве, повече от 2 000 000 души в САЩ са починали от рак на белия дроб причинен от пушене.

Намаляването на риска от рак, става значимо едва след 5 годишен въздържателски период. С увеличаването на този период, закономерно намалява и рискът, въпреки че, при бившите пушачи, той винаги е по-голям в сравнение с хората, които никога не са пушили. Жените развиват рак на белия дроб при по-кратък пушачески стаж и при по-малка експозиция на тютюнев дим.