6. Какви видове пневмония има?

Класификацията на пневмониите е много разнообразна. Тя включва причината за възникването им (физични, химични, биологични фактори), локализацията на измененията (алвеоларни, интерстициални, смесени), обема на белодробното засягане (лобарни, лобуларни), както и хода на клиничното им протичане (остри, хронични, атипични).


Най-съществено за лечението е разделянето на инфекциозно причинените пневмонии на:

  • бактериални
  • вирусни
  • гъбични/протозойни/хелминтни

Тъй като това са инфекциозни заболявания, от значение за епидемиологията на пневмониите е определяне на мястото където е станала инфекцията. По този признак те биват:

  • придобити в обществото пневмонии
  • възникнали в болнична обстановка пневмонии