4. Как се диагностицира пневмония?

Диагнозата се поставя въз основа на историята на заболяването (анамнеза) разкриваща симптомите, цялостния физикален преглед (статус), както и редица ценни способи сред които най-важни са методите на образната диагностика, микробиологичните тестове и кръвните изследвания.


С направата на рентгенова снимка, обикновено се открива наличие на възпалителни изменения в белите дробове или така наречения "инфилтрат".

Чрез посявката на секрет (храчка) на специални хранителни среди с наличие на антибиотични дискове, може да се открие микроорганизмът предизвикал измененията, както и най-подходящия медикамент срещу него.

Кръвните изследвания показват данни за инфекция, а газовия анализ определя степента на евентуалната дихателната недостатъчност.