2. Какви могат да бъдат усложненията на пневмонията?

Както споменахме, подходът към пневмонията трябва да е много сериозен, тъй като може да доведе до редица състояния заплашващи живота на болния.

Сред тези състояния са септичното разнасяне на причинителите на пневмонията в други части на организма, възпаление на плеврата и други органи по съседство, токсична сърдечно-съдова недостатъчност, тежка дихателна недостатъчност, чернодробна и бъбречна недостатъчност.