1. Как можем да избегнем развитието на пневмония?

Пневмонията може да се избегне преди всичко с добра профилактика, укрепване, закаляване и подобряване на защитните механизми на организма срещу инфекциозни заболявания и простуди. Ползването на ваксини срещу най-честите и актуални причинители на инфекциозни заболявания за сезона е добър подход за профилактика.

Добрия хигиенно-диетичен режим, както и редовния спорт и почивка са също важни за предпазване от редица болести, в това число и пневмония. При всички случаи важно е своевременното търсене на лекарска помощ с оглед ранна диагноза и ефективно лечение.