Познавате ли функцията на бъбреците?

Бъбреците регулират нивото на кръвното ни налягане и участват в производството на витамин Д. Най-важната им жизнена функция е да изхвърлят отровните отпадъци от тялото и да запазват всички ценни съставки и белтъци на кръвта. Здравите бъбреци изпълняват тази важна пречистваща дейност, посредством милиони филтърчета, наречени гломерули. С този тест можете да проверите познанията си за бъбреците и тяхната функция. Тестът се състои от 8 въпроса и ще Ви отнеме не повече от 10 минути.

Необходими ли са и двата бъбрека за да водим пълноценен живот?


1 / 8