Запознати ли сте с профилактиката на чернодробните заболявания?

Чернодробните заболявания са чести сред нашата популация, като обхващат различни възрастови групи от двата пола. Повечето от тях изискват продължително лечение и средства, нещо което може да се избегне с подходяща профилактика и мерки за намаляване заболеваемостта. Какво знаете за чернодробните заболявания и профилактиката срещу тях? Следващият тест се състои от 7 въпроса и ще Ви отнеме не повече от 10 мин.

Ако имам прекалено силно главоболие и взема по–висока доза Парацетамол, това ще се отрази ли на черния ми дроб?


1 / 7