Грижите ли се достатъчно за уменията на децата ви да се предпазват?

Грижите ли се достатъчно за уменията на децата ви да се предпазват? Какво знаете за похищенията над деца? Този тест ще ви помогне да откриете отговорите на тези въпроси. Тестът се състои от 10 въпроса и ще ви отнеме 5-10 минути.

1. Най-важното нещо за безопасността на децата ви е да:


1 / 9