Какво знаем за женското здраве?

Всяка жена следва да е запозната с редица данни за анатомичното устройство на женския организъм, както и основни физиологични механизми и отнасяния в различните възрастови групи. Тук се отнасят и  са важни определени термини и понятия, с които всяка жена следва да е наясно в контекста на необходимостта от периодични акушеро-гинекологични, мамологични или ендокринологични прегледи и мероприятия. Този тест ще Ви помогне да проверите някои свои познания в областта на женската физиология и анатомия.


Какво представлява менструацията?


1 / 8