Какъв е рискът ви от рак на белите дробове

Ракът на белия дроб представлява неконтролируем растеж на абнормни клетки в белодробната тъкан. Ракът на белия дроб е причина за милиони смъртни случаи годишно. В 80% от случаите, онкологичното заболяване е в резултат на тютюнопушене- активно или пасивно. В цигарения дим се съдържат повече от 40 канцерогени вещества.  

 


Проучвания показват, че риска от белодробен рак се повишава  при продължителното въздействие на карциногени съдържащи се в замърсения въздух и цигарения дим, както и влиянието на промишлени вещества като: радон, азбест, никел, хромати, катрани, медни съединения, арсен и др.

 


Роля , за развитието на рак на белите дробове ,играят наследствената предразположеност, белодробни инфекции, емфизем хроничен бронхит и сърдечносъдови заболявания.

 


Лечението и прогнозата зависи от вида на рака, фазата на развитие и от състоянието на пациента.


Какъв е вашият пол?


1 / 14