Какво знаем за анорексия нервоза?

Анорексия нервоза е едно от т.нар. модерни заболявания. Напоследък все повече нараства броя на пациенти, които страдат от това заболяване.Този тест ще Ви помогне да разберете какво всъщност знаете за това подмолно заболяване, както и ще Ви предложи полезна информация за самото му протичане. В теста са включени 10 въпроса и ще Ви отнеме 8 - 10 мин.

Какво означава терминът анорексия нервоза?


1 / 10